96/4/17
گروه : شعر و ادبیات

بتهوون

بتهوون

بتهوون پس از ناشنوا شدن، پایه های پیانو را برید و روی زمین مینشست و پیانو مینواخت تا بتواند لرزشهای پیانو را حس کند، او بهترین آثارش را اینگونه ساخت!

برگشت به وبلاگ