چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهیچه گوسفندی

چلو کباب مخصوص بهرامی

چلو شیشلیک شاندیز

چلو فیله گوسفندی مخصوص

چلو سلطانی مخصوص

چلو کباب برگ مخصوص

چلو جوجه مخصوص بهرامی

چلو کباب بختیاری مخصوص

فیله استیک با سس قارچ

استیک مرغ با سس پنیر

چلو لقمه زعفرانی مخصوص

شنیسل ماهی شیر مخصوص

منو باغ بهرامی

منو ویژه (آيریس)

منو آبان

منو آنیس

منو آذین

منو آرال

منو بوژان

منو بردیا

منو بهار

منو پرنیا

منو بهسا

منو دلناز

منو مهرا

منو دیبا

منو نیکا

منو هوما