بار شکلات

یک عدد میز متشکل از ظروف مربوط شکلات و گل و شمع است ,که داخل ظروف انواع شکلات و کاپ کیک است جهت استفاده مهمان مخصوصا بچه ها طراحی شده است که درب ورودی سالن قرار میگیرد که مهمانان قبل از ورود به سالن کام خود را شیرین میکنند .