96/4/17
گروه : خانواده

اختلافات زن و شوهر

اختلافات زن و شوهر

بيشتر اختلافات زن و شوهر به خاطر

نحوه ي بحثي است كه هر كدام دارند.

فرياد كشيدن روشي است كه ديگري را

به گوش ندادن تشويق ميكند.

برگشت به وبلاگ