95/12/11
09:57:29

برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه استان کرمان

برگزاری جشن گلریزان ستاد دیه استان کرمان

ستاد دیه استان کرمان سه شنبه هفتم مهرماه جشن گلریزان را برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در باغ بهرامی برگزار کرد،این جشن باحضور جناب آقای ژولایی رئیس ستاد دیه کل کشور،جناب آقای موحدی مدیر کل دادگستری استان کرمان،جناب آقای موسوی رئیس ستاد دیه استان کرمان و با حضور جناب آقای مشرفی،آقای علی زاده،آقای طبیب زاده،آقای جلال پور و آقای نظری برگزار شد

آرشیو اخبار