95/12/11
09:48:19

سمینار شرکت آساره سی تک

سمینار شرکت آساره سی تک

شرکت سی تک جهت معرفی دستگاههای خود در چهاردهم مرداد ماه سمیناری در تالار پذیرایی باغ بهرامی برگزار نمود

آرشیو اخبار