95/12/11
09:52:46

بزرگداشت داروسازان محترم استان کرمان

بزرگداشت داروسازان محترم استان کرمان

در تاریخ پنجم شهریور ماه به مناسبت بزرگداشت داروسازان استان کرمان ضیافتی در تالار پذیرایی باغ بهرامی برگزار شد

آرشیو اخبار