96/4/17
گروه : شعر و ادبیات

بتهوون

بتهوون

بتهوون پس از ناشنوا شدن، پایه های پیانو را برید و روی زمین مینشست و پیانو مینواخت تا بتواند لرزشهای پیانو را حس کند، او بهترین آثارش را اینگونه ساخت!

ادامه مطلب

مطالب برتر

96/4/17
گروه : شعر و ادبیات

انتخاب کرده ام که ساده باشم

انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم...

ادامه مطلب

96/4/17
گروه : شعر و ادبیات

عشق يعني

مولاناچه زيباعشق رامعني کرده

 

عشق ي ادامه مطلب

96/4/17
گروه : شعر و ادبیات

بتهوون

بتهوون پس از ناشنوا شدن، پایه های پیانو را برید و روی زمین مینشست و پیانو مینواخت تا بتواند لرزشهای پیانو را حس کند، او بهترین آثارش را ای ادامه مطلب